เปิดจำหน่าย 9 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. / Ticket will go on sale 9 December 2023 10AM GMT+7)

2024 KIM SEONHO ASIA TOUR in BANGKOK <Color+Full>
►กำหนดการแสดง: วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น.
►สถานที่: Ballroom Hall, QSNCC
►ราคาบัตร : 6500, 5500, 4500, 3500 และ 2500 บาท
►กำหนดการเปิดจำหน่าย: วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
►ช่องทางการจำหน่าย: www.BEXConcert.com

2024 KIM SEONHO ASIA TOUR in BANGKOK <Color+Full>
►Date : Saturday 3 Febuary 2024 at 6.00 PM
►VENUE: Ballroom Hall, QSNCC
►Ticket Price : 6500, 5500, 4500, 3500 and 2500 THB
►Ticket Open: Saturday 9th December 2023 at 10:00 AM
►Sale channel: www.BEXConcert.com